Sản phẩm / Gỗ tràm / Gỗ tràm

 

Tên sản phẩm Gỗ tràm
Mã sản phẩm
Giá Liên hệ
Mô tả:
Chi tiết sản phẩm
QUY CÁCH (mm)
Dày Rộng Dài
25/30/35/40/45 60/70/80/90/100/110 1200/2000