Sản phẩm / Gỗ điều / Gỗ điều

 

Tên sản phẩm Gỗ điều
Mã sản phẩm
Giá Liên hệ
Mô tả:
Chi tiết sản phẩm
• Gỗ Điều

• Kỉ thuật xẻ gỗ: Gỗ điều xẻ phải thẳng , đều, đúng kích thước.Sau khi xẻ phôi,gỗ điều phải được cắt bỏ nứt,sâu,mắt chết, thâm đầu để có dược thanh phôi gỗ diều chất lượng cao.

Yêu cầu phân loại: phôi gỗ điều tươi được xếp vô goòng đúng kích thước đưa vô hệ thống hút chân không và tẩm hoá chất hiện đại xử ly’Chúng tôi thực hiện quy trình nghiêm ngặt là tất cả các phôi xẻ ra phải dược hút chân không và tẩm cùng ngày dể tạo ra phôi gỗ điều chất lượng cao.

Hút chân không: Hút chân không nhằm phá vỡ cấu trúc nước tự nhiên trong phôi gỗ điều,tạo thuận lợi cho bơm áp lực đẩy thuốc chống mối mọt vào tận tim thanh gỗ.


QUY CÁCH (mm)
Dày Rộng Dài
26/33/35/45/55/65/75/85 45mm=>105mm 400mm=>1000mm