Sản phẩm / Gỗ cao su / Gỗ cao su

 

Tên sản phẩm Gỗ cao su
Mã sản phẩm
Giá Liên hệ
Mô tả:
Chi tiết sản phẩm
• Gỗ Cao Su

• Cây cao su ở độ tuổi trên 40 năm không còn cho mủ sẽ được thanh lý và cưa xẻ thành thanh, ván phục vụ cho ngành Công nghiệp chế biến gỗ.

Do tính chất của cây cao su, gỗ cao su có đặc điểm nhẹ nhưng rất cứng, nhiều vân đáp ứng được nhu cầu về trang trí, mỹ thuật cho sản phẩm.

Ngày nay gỗ cao su ngày càng được dùng rộng rãi và đáp ứng được những yêu cầu khắc khe của ngành gỗ công nghiệp chế biến.

Sau khi ngâm tẩm với thời gian thích hợp, gỗ thanh sẽ được xếp vào lò sấy đến độ ẩm thích hợp 12%. Gỗ sau khi sấy đạt độ ẩm tiêu chuẩn trên sẽ được kiểm tra, đóng kiện theo tiêu chuẩn xuất khẩu....


QUY CÁCH (mm)
Dày Rộng Dài
21/23/24/26/33/35/ 38/45/50/55/65/75 45mm=>105mm 400mm=>1200mm