Tin Tức

Bò lớn nhất nước Anh
Con bò nặng hai tấn, tương đương với một con hà mã trưởng thành, được cho là cá thể bò lớn nhất tại Anh.